Notariusz Kraków

Notariusz Kraków

Usługi notarialne zapewniają nam iż sporządzona umowa czy to kupna-sprzedaży, czy jakakolwiek inna posiadają moc prawną. Niektóre umowy cywilnoprawne posiadają moc prawną bez pomocy notariusza, a w przypadku niektórych jest ona niezbędna. Fakt, że nie jest ona niezbędna nie znaczy, że nie można podpisać umowy u notariusza. Jest to bardzo dobre zabezpieczenie np. w przypadku wynajmu mieszkania. Weźmy np. jedno z największych jeśli nie największe studenckie miasto w Polsce Kraków. Mimo, że nie jest to regułą to niestety zdarza się, że przykładowy student wynajmujący mieszkanie nie wywiązuje się z warunków umowy: nie płaci rachunków, lub coś zniszczył. O ile w przypadku normalnej umowy pozbycie się takiego nieuczciwego lokatora może być problemem, o tyle jeśli umowa została zatwierdzona przez notariusza w przypadku Krakowa będzie to dowolny, legitymizujący się odpowiednimi dokumentami notariusz Kraków mamy pewność, że umowa posiada moc prawną. Umowy notarialne są bardzo dobrym zabezpieczeniem interesów obu stron.

Zobacz także nasze pozostałe wpisy:

About