Urlop okolicznosciowy na wypadek choroby, śmierci członka najbliższej rodziny

Urlop okolicznosciowy na wypadek choroby, śmierci członka najbliższej rodziny

Urlop okolicznosciowy na wypadek choroby, śmierci członka najbliższej rodziny.

Dobry Wieczór,

dzisiaj będzie o czymś o czym niewiele pracowników jest świadomych, mianowicie o nadzwyczajnym urlopie na wypadek choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny. Jest to nadzwyczajna okoliczność której nie można było przewidzieć, ani tym bardziej zaplanować urlopu.

Podstawa prawna Parental Leave Act 1988, a także inny akt pod nazwą Parental Leave (Amedment) Act 2006 (kliknij aby przeczytać)

Możemy wyróżniać tu następujące przypadki, kiedy można ubiegać się o nadzwyczajny urlopu:

w rezultacie choroby, śmierci, wypadku czy innej sytuacji losowej związanej z członkiem najbliższej rodziny
w rezultacie zaistnienia nieprzewidywalnego wypadku gdy obecność pracownika jest niezbędna przy osobie która jest członkiem najbliższej rodziny

Jako członka najbliższej rodziny należy rozumieć:

dzieci lub zaadaptowane dzieci pracownika
współmałżonka, partner bądź partnerka pracownika
rodzice lub dziadkowie pracownika
bracia lub siostry pracownika
osoby która są w związku z pracownikiem, włącznie z partnerem tej samej płci

Jest to urlop płatny, nie będący częścią urlopu wypoczynkowego, urlopu chorobowego, adopcyjnego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, gdy takie urlopy pracownikowi przysługują

Maksymalny wymiar urlop wynosi 3 dni w ciągu 12 miesięcy, jednak nie może wynosić on to więcej niż 5 dni w ciągu 36 miesięcy. Pracodawca jest zobowiązany do zapłaty za te dni.

Musisz powiadomić pracodawce o chęci skorzystania z urlopu nadzwyczajnego tak szybko jak to tylko możliwe. Pracownik musi podać powody a także uwiarygodnić ze taka sytuacja wystąpiła. W przypadku sporu między pracownikiem a pracodawca, pracownik może odwołać się do Rights Commissioner (pisałem o tym już tu), skarga można wnieść powołując sie na the Parental Leave Act, lub też The Equality Authority.

Ważne jest to że prawo do urlopu nadzwyczajnego przysługuje każdemu pracownikowi,

pozdrawiam Robert Polański

About