Usługi komornicze Opole

Usługi komornicze Opole

Usługi komornicze

Zawód komornika to usługi, które nie cieszą się szczególną sympatią ogółu naszego społeczeństwa. Jednak w przypadku, gdy mamy do czynienia z nierzetelnym dłużnikiem, zawsze mamy prawo się do niego zwrócić z prośbą o odzyskanie swoich środków finansowych. Usługi komornicze Opole z pewnością są niezwykle skuteczne. Komornik posiada szereg możliwości prawnych umożliwiających sprawne odzyskiwanie należności. Oczywiście, od swojej działalności pobiera zapłatę, która wyrażona jest procentowo w stosunku do wysokości odzyskiwanej egzekucji. Usługi komornicze wiążą się przeważnie z kosztami egzekucyjnymi. Ich wysokość jest ustalana przez komornika. Istnieje jednak możliwość odwołania się o wysokości kosztów. Konieczne jest jednak wskazanie podstawa prawna obliczenia kosztów. Jest również szansa na zwolnienie z kosztów sądowych. Jest ono przyznawane przez są w postępowaniu rozpoznawczym. Dłużnik o swoich prawach może dowiedzieć się bezpośrednio z pisma otrzymanego od komornika lub z fachowych źródeł prawnych dostępnych w Internecie.

About