Spadek – jak przyjąć bądź odrzucić?

Spadek – jak przyjąć bądź odrzucić?

Pewien myśliciel kiedyś powiedział, że ludzie przychodzą i odchodzą. Dużo w tym racji. Skoro zatem ludzie odchodzą „na drugą stronę” to często pozostawiają coś w spadku. Sprawy spadkowe w sądzie to dzisiaj codzienność. Jak więc z nimi postępować?

Osoba, która została zapisana w testamencie, jako spadkobierca ma prawo przyjąć spadek wprost, przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza lub po prostu odrzucić spadek.
W pierwszym przypadku spadkobierca zobowiązuje się do przyjęcia spadku wraz ze wszystkimi długami i zobowiązuje się spłacać je z majątku własnego jak i z majątku spadkowego.
Drugi przypadek wydaje się dość bezpieczny w prawnego punktu widzenia. Osoba, która przyjmuje spadek deklaruje się, że spłaci wszelkie długi jednak tylko i wyłącznie w takim zakresie, w jakim starczy pieniędzy z uzyskanego spadku. Majątek własny spadkobiercy pozostaje nienaruszony.
O odrzuceniu spadku nie mamy się tutaj co za bardzo rozwodzić. Sprawa jest jasna.

O swojej decyzji, odnośnie przyjęcia lub odrzucenia spadku, musimy powiadomić organy państwowe po upływie najbliższych 6 miesięcy od dnia, w którym osoba powołana do spadku dowiedziała się o wspomnianej spuściźnie Do czasu aż okres 6 miesięcy nie minie spadkobierca nie może w pełni dysponować spadkiem. Do tego czasu osoba wyznaczona do spadku nie może w pełni odrzucić lub przyjąć spadku. Przez okres wspomnianych sześciu miesięcy, spadkobierca nie może zbyć spadku, a co za tym idzie nie może uzyskać stwierdzenia nabycia spadku ze strony sądu. Spadkobiercy nie przysługuje także prawo do spłacania swoich długów ze środków uzyskanych ze spadku.

Po okresie 6 miesięcy spadkobierca winien jest złożyć dokumenty, które będą stanowiły o przyjęciu czy o odrzuceniu spadku. Jeśli jednak osoba ta nie złoży takowego dokumentu w odpowiednim organie państwowym to spadek zostaje automatycznie przepisany na konto spadkobiercy wprost. Istnieją jednak pewne wyjątki, kiedy taka automatyczna procedura nie może mieć miejsca. Mianowicie:

· Jeśli spadkobierca jest niepełnoletni i nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych

· Jeśli spadkobierca jest osobą prawną

· Jeśli choć jeden ze współspadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub nie ma zdolności prawnej

W takiej sytuacji, po okresie sześciu miesięcy przyjmuje się, że spadkobierca przejmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Oświadczenie o przyjęciu spadku jest bezwarunkowe, nieodwołalne, a także niepodzielne. Oświadczenie dotyczące spadku należy złożyć w sądzie rejonowym. Każda kancelaria adwokacka pomoże nam napisać takie pismo. Jeśli taki dokument składamy na piśmie to naliczana jest opłata skarbowa w wysokości 50 zł. Ewentualnie, można takowe pismo złożyć przed notariuszem.

Jeśli spadkobierca złoży oświadczenie o odrzuceniu spadku, zostanie on wyłączony z dziedziczenia spuścizny tak, jakby nie dożył otwarcia spadku.

About