Podział majątku na części

Podział majątku na części

Podział majątku kojarzy się raczej z mało przyjemnymi okolicznościami i wydarzeniami życiowymi. Zazwyczaj kojarzy się, że podział majątku ma najczęściej w tle rozwód albo czyjąś śmierć. Podział majątku bywa trudny, gdy okazuje się, że zmarły nie spisał testamentu albo spisując go pominął kogoś, kto uważa, że jemu się należy i będzie skłonny podważać ważność testamentu. Podział majątku bywa też utrudniony przez długi, które nad nim ciążą – nie każdy chce dziedziczyć je i w takiej sytuacji może wybrać nieprzyjęcie takiego spadku. Podział majątku reguluje prawo rodzinne. Na przykład po śmierci zmarłego małżonka podział majątku nie dotyczy całości, ale tylko połowy majątku małżeństwa, która przynależała do niego. Ta część w połowie przypada wdowcowi lub wdowie, a drugą połowę dzielą pomiędzy siebie dzieci.

A jak wygląda podział majątku w przypadku rozwodu? Majątek ruchomy można podzielić na mocy umowy między obiema stronami. Taka umowa ma postać inwentaryzacji połączonej z wyceną. Dobrze przeprowadzona pokazuje, że ten podział majątku był sprawiedliwy i odpowiadający obu stronom. Tak wygląda podział majątku ruchomego – co zrobić z mieszkaniem, domem albo działką, którą wspólnie nabyło małżeństwo? W tym przypadku potrzebna będzie pomoc notariusza. Ważna jest w tym wypadku realna wycena nieruchomości, bliska cenie rynkowej. W przypadku gdy podział majątku dotyczył ruchomości takich jak lodówka czy samochód, wycena była traktowana bardziej swobodnie. Pomoc notariusza wiąże się oczywiście z kosztami, ale bez jego potwierdzenia podział majątku – nieruchomości jest po prostu nieważny.

Podział majątku za pomocą umowy lub u notariusza dotyczy par, które rozstają się we (względnej) zgodzie i które porozumiały się co do tego, co kto powinien zabrać ze sobą na nową drogę życia. A co się dzieje gdy małżonkowie nie chcą lub nie mogą ustalić jak powinien wyglądać podział majątku? Wtedy pozostaje droga sądowa i złożenie wniosku o podział majątku wspólnego. To sad ustali co wchodzi w skład majątku do podziału, jaka jest jego wartość (tu obowiązuje wycena rynkowa – jeśli strony mają problem z tą wyceną, mogą skorzystać z pomocy biegłego). Jaki może być podział majątku na przykładzie nieruchomości? Może być to podział fizyczny – na przykład działka budowlana zostaje podzielona na pół i byli małżonkowie mogą stać się swoimi sąsiadami. Można też przyznać nieruchomość jednej ze stron i nałożyć na nią obowiązek spłaty byłego małżonka. Trzecim rozwiązaniem jest sprzedaż nieruchomości i podział zysku.

About