Notariusz Kraków

Notariusz Kraków

Usługi notarialne zapewniają nam iż sporządzona umowa czy to kupna-sprzedaży, czy jakakolwiek inna posiadają moc prawną. Niektóre umowy cywilnoprawne posiadają moc prawną bez pomocy notariusza, a w przypadku niektórych jest ona niezbędna. Fakt, że nie jest ona niezbędna nie znaczy, że nie można podpisać umowy u notariusza. Jest to bardzo dobre zabezpieczenie np. w przypadku wynajmu mieszkania. Weźmy np. jedno z największych jeśli nie największe studenckie miasto w Polsce Kraków. Mimo, że nie jest to regułą to niestety zdarza się, że przykładowy student wynajmujący mieszkanie nie wywiązuje się z warunków umowy: nie płaci rachunków, lub coś zniszczył. O ile w przypadku normalnej umowy pozbycie się takiego nieuczciwego lokatora może być problemem, o tyle jeśli umowa została zatwierdzona przez notariusza w przypadku Krakowa będzie to dowolny, legitymizujący się odpowiednimi dokumentami notariusz Kraków mamy pewność, że umowa posiada moc prawną. Umowy notarialne są bardzo dobrym zabezpieczeniem interesów obu stron.

About