Natalia Niecewicz notariusz Poznań grunwald

Natalia Niecewicz notariusz Poznań grunwald

Prowadzona przez mnie Kancelaria Notarialna świadczy w ramach swojej działalności profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, z jednoczesnym poszanowaniem wszelkich zasad etyki zawodowej, dokładając szczególnej staranności by zapewnić uczestnikom czynności notarialnych bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

sporządza akty notarialne (w tym wszelkie akty dotyczące nieruchomości, jak umowy sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, przedwstępne umowy sprzedaży, umowy darowizny – w tym inne umów regulujące „stosunki rodzinne”, zniesienia współwłasności, umowy dotyczące stosunków majątkowych małżeńskich, pełnomocnictwa, ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych – jak służebności, czy hipoteki, a także reagujące stosunki majątkowe „na wypadek śmierci” – testamenty,)
sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (upraszczające regulację spraw spadkowych po zmarłym, albowiem te czynności wywołują skutki analogiczne do prawomocnych orzeczeń stwierdzających nabycie spadku, a procedura uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia jest o wiele prostsza, przy spełnieniu przesłanek ustawowych),
sporządza poświadczenia (podpisów, pozostawania przy życiu),
doręcza oświadczenia,
spisuje protokoły (protokoły Zgromadzeń Wspólników Spółek, Zebrań Wspólnot Mieszkaniowych),
sporządza protesty weksli i czeków,
przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów oraz te czynności, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego, a które są zgodne z prawem.

Dojazd do kancelarii

samochodem – z ulicy Solnej skręcając bezpośrednio w ulicę Św. Wojciech oraz od strony Al. Niepodległości skręcając zaraz za Hotelem Polonez w ulicę Św. Przemysła prowadzącą do ul. Św. Wojciech i ul. Działowej.

komunikacją miejską (autobusy) – zatrzymuje się na ulicy Solnej, przy Prokuraturze oraz przy ulicy Solnej (przy Areszcie Śledczym) – linie 51,60,63 a także od ulicy Niepodległości (przystanek POLONEZ) – po stronie Uniwersytetu i po stronie Hotelu – linia 71 i 68

Kancelaria Notarialna mieści się na parterze budynku i istnieją udogodnienia w dostępie dla osób niepełnosprawnych. W okolicy siedziby Kancelarii dogodne warunki parkingowe.

About