Skarga na komornika

Skarga na komornika

Skarga na komornika może być złożona zarówno przez dłużnika, jak i wierzyciela. Może złożyć ją nawet osoba, której prawa zostały naruszone przez niewłaściwie przeprowadzone czynności komornicze. Niewłaściwe zachowanie komornika przejawia się ignorowaniem wniosków wierzyciela na temat sposobu egzekucji. Inną nieprawidłowością jest brak wykonywania czynności, które określone są przepisami prawnymi. Skargę należy zgłosić do Sądy Rejonowego. Ważne jest, aby był to Sąd, który znajduje się na obszarze działania danego komornika. Na złożenie takiego wniosku mamy tydzień od zaobserwowania nieprawidłowości. W przypadku braku działań komorniczych, mamy tydzień od dnia, w którym dana czynność powinna zostać wykonana. Złożenie skargi nie jest czynnością drogą. Dodatkowo możemy ubiegać się o zwolnienie z opłat sądowych.
Jeśli dostałeś wezwanie do zapłaty za abonament Tele Polska, zapoznaj się z obowiązującymi przepisami. Możesz starać się o zwolnienie z opłat abonamentowych. Być może znajdujesz się w grupie osób, której przysługuje takowy przywilej. W takiej sytuacji wystarczy złożyć wniosek i czekać na decyzję.
Rzecznik patentowy Łódź pomoże Ci w zarejestrowaniu znaku towarowego, a także wzorów przemysłowych. Będzie reprezentować Twoje interesy przez Urzędem Patentowym oraz Sądem Najwyższym. Przygotuje dla Ciebie również niezbędną dokumentację. Rzecznik patentowy posiada niezbędną wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, najnowszych technologii, biznesu, czy też marketingu. Dzięki jego wsparciu możesz rozwinąć swoje przedsiębiorstwo.

About