Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Tłumacz przysięgły języka angielskiego
Tłumacz przysięgły języka angielskiego
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Kim jest tłumacz przysięgły? Choć większość z nas słyszała o tej posadzie, to nie bardzo zdajemy sobie sprawę, czym tłumacz przysięgły różni się od zwykłego tłumacza i jakie są jego codzienne zadania. Okazuje się, że podstawową różnią jest zakres kompetencji. Tłumacz zwykły wykonuje tłumaczenia techniczne, medyczne czy prawnicze, o ile nie są one oficjalnymi dokumentami państwowymi. Jeśli chodzi o świadectwa, akty urodzenia czy zgonu ? wysokiej rangi dokumenty ? ich przekładem może zająć się jedynie tłumacz przysięgły, który zdał egzamin państwowy i złożył przysięgę przed Ministrem Sprawiedliwości. Wtedy też otrzymuje on pieczęć, którą potwierdza zgodność tłumaczenia z oryginałem. Jeśli więc znajdziemy się w sytuacji, w której wymaga się od nas przedłożenia na przykład aktu zawarcia małżeństwa w języku angielskim, nie możemy wykonać przekładu samodzielnie ani zlecić go pierwszemu lepszemu znającemu biegle język. Jedyną osobą, która może podjąć się tego zadania jest tłumacz przysięgły języka angielskiego figurujący na oficjalnej, państwowej liście.

About