Rzecznik Praw Obywatelskich d/s Policji

Rzecznik Praw Obywatelskich d/s Policji
Rzecznik Praw Obywatelskich d/s Policji
1 vote, 3.00 avg. rating (69% score)

Witam, dzisiaj pozostajemy w kręgu spraw związanych z prawami obywatelskimi.

Pisał będę na temat rzecznika praw obywatelskich d/s. Policji. Jest to bardzo ciekawa instytucja, którą można porównać do polskiej instytucji Rzecznika Praw Dziecka. Strona rzecznika to: http://www.gardaombudsman.ie/index.htm

Rzecznik Praw Obywatelskich d/s. Policji został ustanowiony na mocy ustawy z 2005 roku klik do pliku źródłowego

Czemu służy ów Rzecznik Praw Obywatelskich d/s. policji?:

* rozpatruje sprawy związane ze skargami na funkcjonariuszy policji
* rozpatruje a także prowadzi postępowanie z urzędu w sprawach, które nie zostały zgłoszone jeśli z innych źródeł dowiedział się o zaistniałym wydarzeniu
* rozpatruje, a także proponuje zmiany w celu uniknięcia sytuacje w których skarga była rozpatrzona na niekorzyść Policji (również może zarekomendować zmiany w prawie związanym z policją lub procedurami którymi policja jest związana)

Skargę należy złożyć w jak najkrótszym czasie, jednak nie później niż 6 miesięcy od zaistniałego wydarzenia.

Skargę można złożyć telefonicznie: LoCall: 1890 600 800, Phone: 01 871 67 27, faksem Fax: 01 814 70 23, listownie 150 Abbey Street Upper, Dublin 1. lub via e-mail on-line klik.

Skarga zostanie przyjęta jeśli zostanie spełnione łącznie kilka warunków:

* osoba która składa skargę ma ku temu powód prawny (musi wykazać że ma powód prawny do złożenia skargi)
* wydarzenie które miało miejsce kwalifikuje się do przeprowadzenia postępowania (rzecznik poinformuje pisemne jeśli stwierdzi że dane zdarzenie nie zasługuje na postępowanie)
* musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od zaistniałego zdarzenia
* skarga nie może być fałszywa czy też złożona w złych intencjach (np.:dana sytuacja nie miała miejsca)

Jeśli skarga zostanie przyjęta, będzie rozpatrywana przez mediatora lub przez poszczególne wydziały Rzecznika Praw Obywatelskich Policji, począwszy od najniższego z nich. Jeżeli skarga okaże sie zasadna, wówczas wobec osoby, której dotyczy skarga może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne a w najgorszym wypadku oskarżenie prokuratorskie.

Należy także pamiętać że fałszywe oskarżenie i wprowadzenie w błąd Rzecznika Praw Obywatelskich d/s Policji może doprowadzić do wszczęcia postępowania przeciwko osobie która skargę złożyła. Kara wynosi maksymalnie 6 miesięcy więzienia lub 2,500 euro grzywny.

Przykład zdarzenia kwalifikującego się do złożenia skargi:
Padamy ofiarą włamania do mieszkania. Mamy świadka, kamery które zarejestrowały zdarzenie, według naszej opinii (wynikającej również z zeznań świadka) garda nie zrobiła nic lub prawie nic aby zatrzymać włamywaczy, nie wykazała należytej staranności przy zabezpieczeniu śladów na miejscu zdarzenia.

Masz lub miałeś kontakt z Policja irlandzka? Nie jesteś zadowolony? Możesz to udowodnić? Zgłoś skargę. Nie bądź obojętny!

Pozdrawiam serdecznie

About