Okres wypowiedzenia w Irlandii – Notice when you loosing job in Ireland

Okres wypowiedzenia w Irlandii – Notice when you loosing job in Ireland
Okres wypowiedzenia w Irlandii – Notice when you loosing job in Ireland
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Okres wypowiedzenia w Irlandii – Notice when you loosing job in Ireland

Witam serdecznie,

w dzisiejszym odcinku postaram się naświetlić sprawę związana z terminami wypowiedzenia w relacji pracodawca – pracownik. Jak już wiemy z poprzednim odcinków pracodawca po 2 miesiącach czasu musi przedstawić pracownikowi kontrakt w wersji pisemnej. Regulacje prawne ktore odnoszą się do omawianego problemu są dwie:

– Minimum Notice and Terms of Employment Acts 1973 do 2001
– Protection of EMployment (Part-TIme Work) Act 2001

Okresy wypowiedzenia są związane ze stażem pracy u pracodawcy a przedstawia się on następująco:

– mniej niż 13 tygodni – brak okresu wypowiedzenia
– od 13 tygodni do 2 lat – 1 tydzień okresu wypowiedzenia
– od 2 lat do 5 lat – 2 tygodnie wypowiedzenia
– od 5 lat do 10 lat – 4 tygodnie wypowiedzenia
– od 10 lat do 15 lat – 6 tygodni wypowiedzenia
– powyżej 15 lat – 8 tygodni wypowiedzenia

Takie same okresy wypowiedzenia stosuje się do pracowników na pół etaty z jednym zastrzeżeniem że muszą pracować powyżej 8 godzin na tydzień (jeśli ktoś pracuje mniej niż 8 tygodni na tydzień nie stosuje się terminów wypowiedzenia).

Należy też wiedzieć że powyższe terminy są minimalne który pracodawca musi przedstawić pracownikowi. Jednak nie stoi to na przeszkodzie że okresy wypowiedzenia mogą być wydłużone na podstawie kontraktu o prace, czyli pracodawca może wskazać swój własny okres wypowiedzenia np. jeden miesiąc po ukończeniu 6 miesięcy okresu próbnego.

Jeśli pracodawca uchyla się od obowiązku prawnego, wpierw należy spróbować na zasadzie polubownej rozstrzygnąć spór, jeśli to jest nie możliwe należy udać się poniżej organizacji.

– Empolyment Appeals Tribunal www.eatribunal.ie

Davitt House 65a Adelaide Road Dublin 2, telefon 01 631 3006

Podaje link do formularza dla osób ubiegjących się o świadczenie związane z wypowiedzeniem z pracy.

Pozdrawiam serdecznie
Robert Polański

Dear Visiotrs I just put today some information about notice when you looisng job in Ireland, pleas clic for link:

– Minimum Notice and Terms of Employment Acts 1973 do 2001
– Protection of EMployment (Part-TIme Work) Act 2001

Kind Regards

About