Odszkodowanie za wypadek w pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracy
Odszkodowanie za wypadek w pracy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Dane statystyczne jednoznacznie mówią, że dużą część spraw sądowych stanowią te, które dotyczącą ubiegania się o odszkodowanie za wypadek w pracy. Należy więc dobrze znać warunki, w których wypłacane jest odszkodowanie za wypadek w pracy, ale także umieć zdefiniować i rozpoznać, czym jest wypadek w pracy. Przepisy określają go jako nagłe i niespodziewane zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego dochodzi do urazu lub śmierci. Aby zdarzenie zakwalifikować jako wypadek i móc ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy, musimy mieć do czynienia z sytuacją mającą miejsce podczas wykonywania przez pracownika czynności wynikających ze zwykłych obowiązków lub poleceń przełożonego bądź też świadczenia obowiązków na rzecz pracodawcy. Odszkodowanie za wypadek w pracy obowiązuje także w przypadku zdarzenia, do którego doszło w czasie, gdy pracownik pozostawał do dyspozycji pracodawcy. Warto więc znać swoje prawa, by wiedzieć kiedy ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy.

About